Титаниеви пинове за мембрана

Титаниеви пинове за мембрана


Покажи
Ред

Титаниеви пинове - 3/5 мм

Ti–system представлява фиксираща система за мембрани и фолиа.Нерезорбируемите Ти..