Костозаместители

Костозаместители


Покажи
Ред

Бета трикалциев фосфат на гранули 0,1 мм до 0,5 мм - 0,5 грама

Бета трикалциев фосфат на гранули 0,1 мм до 0,5 мм - 0,5 грамаОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИИЧистата фаза (Ca3..

Говежда кост на гранули [0,10 - 0,60 мм] (Fine) - 0,5 гр. • 0,75 cc (спонгиоза)

ГОВЕЖДА КОСТ НА ГРАНУЛИ (0,10 - 0,60 мм) - 0,5 гр. • 0,75 ccПредставлява естествено извлечен материа..

Костна фреза ACM

Всеки знае, че костното присаждане е изключително благоприятно за формирането на костите.Но поради о..

Спонгиоезен костен блок - 10 x 20 x 5 мм

Спонгиозен костен блок - 10 х 20 х 5 ммПроизведени са чрез прилагането на патентован ензимен процес ..

Спонгиоезен костен блок - 5 x 10 x 10 мм

Спонгиоезен костен блок - 5 x 10 x 10 мм• Отлична алтернатива при присаждане на кост, било то от соб..

Спонгиоезен костен блок - 5 x 20 x 20 мм

Спонгиоезен костен блок - 5 x 20 x 20 мм• Отлична алтернатива при присаждане на кост, било то от соб..

Хидроксиапатит 0,35 - 0,40 mm - 0,5 гр

DescriptionHydroxyapatite Ca10 (PO4)6(OH) 2 is the main mineral element of teeth’s enamel and bones...

Хидроксиапатит 0,50 - 0,60 mm - 0,5 гр

DescriptionHydroxyapatite Ca10 (PO4)6(OH) 2 is the main mineral element of teeth’s enamel and bones...

Хидроксиапатит 0,70 - 0,80 mm - 0,5 гр.

DescriptionHydroxyapatite Ca10 (PO4)6(OH) 2 is the main mineral element of teeth’s enamel and bones...

Говежда кост на гранули [0,60 - 1,50 мм] (Medium) - 0,5 гр • 1 cc (спонгиоза)

ГОВЕЖДА КОСТ НА ГРАНУЛИ (0,60 - 1,50 мм) - 0,5 гр. • 1 ccПредставлява естествено извлечен матер..

Говежда кост на гранули [0,10 - 0,60 мм] (Fine) - 1,0 гр. • 1,5 cc (спонгиоза)

ГОВЕЖДА КОСТ НА ГРАНУЛИ (0,10 - 0,60 мм) - 1,0 гр. • 1,5 ccПредставлява естествено извлечен мат..

Говежда кост на гранули [0,60 - 1,50 мм] (Medium) - 1,0 гр. • 2,5 cc (спонгиоза)

ГОВЕЖДА КОСТ НА ГРАНУЛИ (0,60 - 1,50 мм) - 1,0 гр. • 2,5 ccПредставлява естествено извлечен мат..