Надстройки прави (Gold/CCM) - UCLA

Надстройки прави (Gold/CCM) - UCLA

Циментиращи се или винтово задържащи се надстройки за единични зъби и мостове. Персонализация чрез отливка.

  • Включен е опорен винт (ISCS20), Въртящ момент на затягане : 30 Ncm

Покажи
Ред

Надстройка права Multi (CCM) - UCLA Ø 4.5

Циментиращи се или винтово задържащи се надстройки за единични зъби и мостове. Персонализация чрез о..

Надстройка права Multi (Gold) - UCLA Ø 4.5

Циментиращи се или винтово задържащи се надстройки за единични зъби и мостове. Персонализация чрез о..

Надстройка права Non-hex (CCM) - UCLA Ø 4.5

Циментиращи се или винтово задържащи се надстройки за единични зъби и мостове. Персонализация чрез о..

Надстройка права Non-hex (Gold) - UCLA Ø 4.5

Циментиращи се или винтово задържащи се надстройки за единични зъби и мостове. Персонализация чрез о..

Надстройка права с Hex (CCM) - UCLA Ø 4.5

Циментиращи се или винтово задържащи се надстройки за единични зъби и мостове. Персонализация чрез о..

Надстройка права с Hex (Gold) - UCLA Ø 4.5

Циментиращи се или винтово задържащи се надстройки за единични зъби и мостове. Персонализация чрез о..