Надстройки прави - Multi

Надстройки прави - Multi

  • Къса шестнадесетична конструкция, Обратим в рамките на 20о между импланти
  • Включен е опорен винт (ISCS20), Въртящ момент на затягане : 30 Ncm

Покажи
Ред

Надстройка права - Multi Ø 4.5

Къса шестнадесетична конструкция, Обратим в рамките на 20о между имплантиВключен е опорен винт ..

Надстройка права - Multi Ø 5.2

Къса шестнадесетична конструкция, Обратим в рамките на 20о между имплантиВключен е опорен винт ..

Надстройка права - Multi Ø 5.7

Къса шестнадесетична конструкция, Обратим в рамките на 20о между имплантиВключен е опорен винт ..

Надстройка права - Multi Ø 6.5

Къса шестнадесетична конструкция, Обратим в рамките на 20о между имплантиВключен е опорен винт ..